Община Гулянци ще ремонтира с държавни пари улица в Шияково и прилежащи подпорни стени

19.02.2021 13:10

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков присъства на заседание на Министерски съвет, на което бяха отпуснати 30 милиона лева по бюджетите на 17 общини. „Правителството продължава да помага на българските общини, благодаря и на кметовете за тяхната загриженост за населените места и активността им.” С тези думи министър-председателят Бойко Борисов се обърна към поканените на заседанието представители на местната власт.

Средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия за община Гулянци са в размер на 563 447 лв. и са отпуснати по мотивирано искане на кмета до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за ремонт на част от ул. „Гоце Делчев“ в с. Шияково и прилежащите към нея подпорни стени.

Улицата е част от второстепенната улична мрежа и осигурява достъп до над десет имота в селото, който в момента е затруднен и опасен. Освен това свличането на земни маси и оттичащите се дъждовни води застрашават жилищните и стопански постройки, които се намират в подножието на откоса. Лошото състояние на отсечката е в резултат на липсата на отводнителна система, която да улавя и отвежда повърхностните води и настъпилите с времето ерозионни процеси.

Проектната разработка на Община Гулянци предвижда възстановяване на всички елементи на пътната конструкция, укрепване, изграждане на отводнителна система и подпорна стена с дължина 10 м. и височина 5,80 м., подмяна на водопроводната мрежа, асфалтиране на 240 м улично платно, поставяне на бордюри, тротоар и парапет за осигуряване безопасното придвижване на хора и МПС. Предстои в най-кратки срокове да стартират процедурите за избор на изпълнител.

Община Гулянци е подала още две искания за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС – за укрепване на три активни свлачища в с. Сомовит и едно в с. Долни Вит.

Снимки и информация: Община Гулянци

#тагове:

НАЙ-НОВИ: