Топлофикация в Плевен продължава програмата за изрядни клиенти

15.02.2021 12:52

„Топлофикация Плевен“ продължава своята програма „Изряден клиент“ и през този отоплителен сезон. Кампанията дава възможност изрядните клиенти да ползват пределна цена в размер до 9,00 лева за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода. Целта е да бъде предложена конкурентна и ниска цена за лоялните клиенти на предприятието.

„През всички тези години дружеството е предпочитаният избор на плевенчани, символ на стабилност и взаимно доверие. Продължаваме да доказваме, че сме коректни и предоставяме чиста и екологична енергия на ниска цена на клиентите ни. Политиката, която водим, е за запазване на екологичната и социалната устойчивост. От първостепенно значение е взиманото доверие между нас и клиентите ни.“, посочва инж. Йордан Василев, директор на предприятието. Той споделя, че те работят за изграждането на добри взаимоотношения с клиентите им като създават добавена стойност за потребителите на предлаганите услуги.

В програмата могат да участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:

• Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация Плевен” и фирмите за дялово разпределение за подмяна на уредите за дялово разпределение.
• Осигуряват ежемесечен отчет и/или самоотчет на уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода на фирмите за дялово разпределение и „Топлофикация- Плевен”.

• Нямат повече от две неплатени фактури, съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация-Плевен”.

„Целта на програмата е да поощрим лоялните клиенти на „Топлофикация Плевен“ за коректността им, защото именно благодарение на тях ние можем да осигурим топлинния комфорт на всички плевенчани. Друга важна цел е да увеличим броя на изрядните ни клиенти като ги стимулираме с въведената пределна цена за подгряване на 1 м³ топла вода, в размер до 9,00 лева. Вярваме, че откритият диалог с клиентите е важен за доверието между нас.“, обяснява инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: