Проведе се публично обсъждане на проектобюджета на община Гулянци за 2021 година

15.02.2021 11:18

На 11 февруари се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на община Гулянци за 2021 година, информират от Пресцентъра на местната управа. Събитието се състоя в Конферентната зала на Общината при спазване на всички противоепидемични мерки. Присъстваха общински съветници, ръководители и представители на институции и организации от общината, граждани.

Събранието откри кметът на общината Лъчезар Яков, който накратко коментира изминалата 2020 година във финансово отношение и разясни повече за проектите, които приключиха и новите, които стартираха в последните месеци. Той определи проектобюджета като добре обмислен и балансиран и подчерта, че въпреки изминалите трудни месеци, Община Гулянци е приключила 2020 година с преходен остатък и без задължения. Лъчезар Яков беше категоричен, че и през настоящата 2021 финансите ще бъдат управлявани разумно и в интерес на жителите на общината, с мисъл за всички сфери на живот и всички населени места.

Бисер Киров – директор на дирекция „Бюджет, финанси и местни приходи” изнесе пред обществеността подробна информация за проектобюджета на общината за 2021 година. Размерът на бюджета е 12 146 114 лева, от които 7 880 703 лева за държавни дейности и 4 265 411 лв. за местни дейности. Преходният остатък, с който Общината приключи бюджет 2020 е 2 699 460 лева.

Бисер Киров се спря подробно на средствата предвидени за капиталови разходи през 2021 година и разясни, че преди да стигне до обществено обсъждане бюджета е съгласуван с кметовете на кметства, за да се прецени къде какво е необходимо и кои са приоритетните обекти. В проекта е заложено през 2021 година за ремонт и настилане на улици и текущи ремонти на кметства и здравни служби да бъдат отделени 179 340 лева. Инвестиционната програма на Община Гулянци за 2021 година е на стойност 7 763 299 лева. Най-голям дял в тази сума имат средствата по европейски проекти: за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Хр. Смирненски”; за рехабилитация на общински пътища; благоустрояване на площадни пространства; ремонт на сградата на общинска администрация; рекултивация на старото общинско депо за отпадъци. Инвестиционната програма предвижда още изграждане и ремонт на детски площадки в Гулянци, Брест и Долни Вит и изграждане на фитнес площадка на открито на Спортен комплекс гр. Гулянци на обща стойност 30 700 лева. Заложени са и средства за ремонт на тротоарни и паркови алеи в с. Гиген, с. Долни Вит и гр. Гулянци. Със средства в размер на 82 211 лева, собствено участие Община Гулянци кандидатства по програма „Красива България” за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на медицинския център в град Гулянци. В инвестиционната програма са заложени още: цялостен ремонт и обновяване на сградата на старото училище в Гулянци на стойност 442 707 лева; закупуване на автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж и ЦОП гр. Гулянци за 17 000 лева; ремонтни дейности и благоустрояване на ДГ „Незабравка” гр. Гулянци на стойност 5000 лева; осигуряване на компютърна и друга техника за администрацията и училищата за общо 20 000 лева. В инвестиционната програма са предвидени и 739 414 лева за приключване на реконструкцията на откритият отводнителен канал в с. Брест.

В проекта за бюджет са заложени средства за пенсионерските клубове – 33 000 лева и за спортните клубове по места – 14 000 лева, както и за помощи на социално слаби граждани, включително и на хемодиализа по решение на Общинския съвет – 7000 лева. За поддържане на дейностите по чистотата са планувани 690 591 лева, за издръжка на социалния патронаж – 486 100 лева, за осветление на населените места 143 750 лв., за зимно поддържане 120 000 лева. Средствата за дейностите по образование в детските градини и училищата през 2021 година са в размер на 5 049 617 лева.

Предстои проектобюджетът на общината за 2021 година да бъде гласуван от Общинския съвет на редовна сесия този месец.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: