Платформите за гнездене на къдроглави пеликани на остров Персин са готови за новия гнездови сезон

12.02.2021 10:07

През месец януари 2021 г.съвместен екип на експерти от Дирекция на природен парк „Персина“ и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успя да извърши редица дейности, свързани с подобряване условията за гнездене на защитения къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) на територията на остров Персин.

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония от къдроглави пеликани в България, на територията на природен парк „Персина“. До тогава единственото място, където птиците се разможаваха успешно у нас, бе езерото Сребърна. През 2020 г. гнездовите колонии в природен парк „Персина“са вече две, намират сев Поддържан резерват „Персински блата“ и отбелязаха изключително успешен гнездови сезон, като общо 30 двойки успяха да отгледат успешно 40 малки.

Грижата за гнездовите колонии не се изразява само с дейности по редовен мониторинг, но и в поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки. И тази зима, преди началото на размножителния сезон, експерти от БДЗП и природен парк „Персина“, успяха да извършат оглед за техническото състояние на платформите за гнездене на пеликаните. Окосена е тръстика, с която те сапокрити, което завърши подготовката за новия гнездови сезон.

Положителен е фактът, че през последните няколко седмици река Дунав покачва своето ниво. Това означава, че ще навлиза повече вода във влажната зона на остров Персин. Наличието на достатъчно количество вода в блатата на острова е от изключително значение за пеликана и другите гнездящи водолюбиви видове в района на природен парк „Персина“.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

Индормация: БДЗП и ДПП „Персина“

Снимки: архив БДЗП

#тагове:

НАЙ-НОВИ: