Отклонения от показателите за качество на водата са установени в 4 населени места в Плевенско

12.02.2021 9:37

Отклонения от показателите за качествена питейна вода са установени при проби от 4 населени места в област Плевен. Това показват данните на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 1 – 7  февруари 2021 г.

11 са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 4 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде са отклоненията:

НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА №9
с. Телиш магнезий 97,28 mg/l 80,00 mg/l
с. Драгаш войвода нитрати

обща твърдост

магнезий

90,70mg/l

12,50mgeqv/l

85,12 mg/l

50,00 mg/l

12,00mgeqv/l

80,00 mg/l

с. Лазарово флуор 1,92mg/l 1,50 mg/l
с. Еница магнезий 89,98 mg/l 80,00 mg/l

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: