11 февруари – Европейски ден на телефон 112

11.02.2021 7:07

11.02.telefon

На днешния ден е сложено началото на услугата „Телефон 112“, гарантираща сигурността на гражданите в Европейския съюз. България стана част от този високохуманен проект през 2008 година, когато изграждането на единния европейски номер за спешни повиквания у нас беше финализирано.
Обявяването на 11 февруари, като ден на единния европейски номер за спешни повиквания, става с тристранна декларация между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета от 2009 година. Денят се чества официално от страните-членки на общността.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: