Не ни трябва още от същото, каза Цветелина Пенкова в онлайн дискусия относно европейските средства

11.02.2021 14:02

„Време е България да спре да се представя, като дестинация с евтина работна ръка“

По време на онлайн дискусия, на тема „Европейските пари за България – инструменти за възстановяване, грантове и заеми, фондове от програмния период“, Цветелина Пенкова – член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, обясни, че европейскитепроцеси и политикитрябва да се разясняват, за да бъдат разбрани от всички. Акцентът, който тя постави бе,спрямо какви критерии ще се отпускат допълнителните средства, които се очакват вследващия програмен период. Финансирането по „Следващо поколение ЕС“ ще става на базата на одобрените национални планове. Обвързването на европейско финансиране с върховенството на правото щее основен критерий през новия период.Европейскитесредства ще се отпускат спрямо потенциала за спазване на всички видове законови уредби от страните членки на Съюза.

Очертават се 2 ключовиприоритета, поясни Цветелина Пенкова:

  • Зелена икономика
  • Дигитални процеси

„Националният план за възстановяване и устойчивост на България привидно отговаря на тези приоритети“. В неговия първоначален вид беше пропуснато консултирането с браншовите организации. „Във втория вариант на плана еотчетеначаст от обратната връзка. Въпреки това основната критика остава, а именно, липсата на иновативни проекти. Липсваидея и стратегия за цялостна промяна и трансформация.Нашият план предлага  стари проекти, отпаднали от другите възможности за европейско финансиране като 3-тата линия на метрото в София, например. Това е несериозно. Този план трябва да говори за стратегията ни за икономическо възстановяване и растеж, а не да се опитва да запълва „дупки“ на националния бюджет“.

„В Европа се очертава една нова икономика и нов вид на растеж, базиран на дигиталните и зелени технологии. Затова са необходими нови умения, за да можем да се адаптираме към новия пазар на труда. Трябва да инвестираме в умения. И нещо много важно, България трябва да спре да се представя, като дестинация с евтина работна ръка.Не ни трябва още от същото. Икономическият растеж на бъдещето ще се постига чрез инвестиции в иновации, висока добавен стойност и по-ефективна конкурентоспособност“, добавиоще Цветелина Пенкова.

В дискусията участваха още заместник министър-председателя Томислав Дончев, членовете на Европейския парламент Андрей Новаков, Илхан Кючюк и Ян Олбрихт (Полша).

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/

#тагове:

НАЙ-НОВИ: