Община Долни Дъбник ще реализира два проекта за над 233 хил. лева

09.02.2021 9:18
Община Долни Дъбник ще реализира още два проекта – „Ремонт на спортни площадки в двора на СУ „Христо Ботев“ и „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Долни Дъбник“ на обща стойност 233 799,20лв.
С решение № 1/05.02.2021 г. Управителния съвет на Проект “Красива България“ е одобрено за финансиране и реализация проектното предложение на Община Долни Дъбник с проект „Ремонт на спортни площадки в двора на СУ „Христо Ботев” гр. Долни Дъбник”. За това информират от местната управа.
Стойността на бюджета за реализиране на тази инициатива е 197 807 лв. с ДДС, от тях 40% или 79 123 лв. са осигурени от проект “Красива България“, а с одобрението на Общински съвет – Долни Дъбник и решение №160/18.12.2020г., общинска администрация ще осигури останалите 60 % или 118 684 лв. Планира се да бъдат изградени спортни площадки в училищния двор за футбол, волейбол и фитнес на открито.
Месец февруари 2021 г. е благоприятен за Община Долни Дъбник, тъй като беше подписан още един договор – с Фонд „Социална закрила“ към МТСП, за финансиране на Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Долни Дъбник“, на стойност 35 992,20 с ДДС, от които 32 392.98 лв. ще бъдат предоставени от Фонд „Социална закрила“, а 10 % от общата стойност на договора – 3599.22 лв. е сумата за съфинансиране от страна на общината.
Тази инициатива на общинската администрация също беше подкрепена от Общински съвет Долни Дъбник с решение № 58 / 26.03.2020г.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: