Над 5 млн. лева са очакваните приходи от общински имоти в Плевен за 2021 година

09.02.2021 14:56

5 248 000 лв. са очакваните приходи от общински имоти за 2021 г. Това е записано в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти на Община Плевен, внесена за обсъждане в постоянните комисии на местния парламент.

От управление на имоти посочените прогнозни приходи са 4 503 000 лв. От ОП „Жилфинд“ – 1 224 800лв., ОП „Управление на общински земи и гори“ – 1 599 000 лв., 1 360 000 лв. от ОП „Център за градска мобилност“, ОП „Акварел “ – 201 200 лв. концесии – 71 000 лв. и други.

От продажба на сгради и земя, уреждане на вещни права – 745 000 лв.

Като очаквани разходи са посочени – 2 890 800 лв.

В програмата е приложен и списък на имотите, които Общината има намерение да отдава под наем – 96 на брой,  да продава – 66, както и на обекти от първостепенно значение и на такива, за които не е нужно отчуждаване.

Цялата програма може да се види ТУК.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: