Годишен отчет за изпълнение програмата за управление на д-р Цветан Костадинов, кмет на община Червен бряг, за първата година от мандата

03.02.2021 13:31

2020 година бе трудна за всички. Изпълнена с много предизвикателства и неизвестности. Година, която изискваше лидерство, управленска мъдрост и навременни решения. Въпреки настъпилата криза, ние оценяваме 2020 година като успешна за Община Червен бряг. Изпълнихме всички ангажименти, които бяхме поели, въпреки появата на пандемията.

Постигнахме най-важното – сменихме модела на управление на Община Червен бряг. Променихме философията на управление на обществените средства. Стабилизирахме финансовото състояние на общината. Наложихме пълна прозрачност в обществените поръчки и строг контрол при тяхното изпълнение. Провеждаме изцяло нова инвестиционна политика – парите на гражданите се влагат в стратегически проекти, които ще направят населените места в Община Червен бряг по-добро място за живот. Променихме медийната политика и връзките с обществеността – откритост и постоянната информираност на гражданите.

Предприехме навременни мерки за борба с пандемията и прилагането на извънредните мерки, свързани с нея. Поддържахме отлична комуникация с всички семейни лекари, с медицинския център, общинската болница и Спешна помощ и заедно изградихме  много точна организация, така че системата да работи нормално и да не се стига до здравна криза в общината. Бяха подсигурени и всички необходими предпазни средства за медиците. Общината оказа подкрепа на хората в нужда. Разви няколко социални проекта в помощ на най-уязвимите групи.

Поддържахме непрекъснат контакт с най-големите работодатели, за да запазим работните места на нашите съграждани. За щастие предприятията не спряха дейността си и нямаше съкращения.

Стабилизирането на финансите и доброто менажиране на бюджета направи така, че пандемията да не попречи на реализирането на нито един стратегически за общината инвестиционен проект и заложените приоритети в секторите образование, здравеопазване, инфраструктура, екология, сигурност и спорт да бъдат изпълнени.

Пълния отчет по сектори – вижте тук: https://www.chervenbryag.bg/bg/1612346028.html

#тагове:

НАЙ-НОВИ: