ПП „Персина“ отбелязва Световния ден на влажните зони

02.02.2021 15:53

Днес е 2 февруари, Световен ден на влажните зони, това са най – богатите екосистеми на планетата. В световен мащаб, площта на влажните зони ежегодно намалява, а изчезването им, означава по – малко количество вода за хората, животните и растенията.

Природен парк „Персина“ е представител на най- голямото по площ Рамсарско място в България. Обявен за защитена територия с цел да опазва и съхранява крайдунавските влажни зони, вече 20 години, паркът насочва усилията си към възстановяванена тези местообитания. На остров Персин е разположена най-голямата възстановена крайдунавска влажна зона в България. От 2008 година до днес тя функционира успешно и възвръща поетапно видовото си разнообразие. Доказателство за това са: възстановеното гнездовище на къдроглави пеликани, които сформираха 2 колонии през 2020 година; и също така възстановяващата се смесена колония от чапли и корморани. През последните години постепенно се възстановява и влажната зона „Кайкуша“, чиито воден режим беше силно нарушен, в резултат на човешко въздействие. Днес там има сформирани водни огледала, които ще допринесат за възвръщане на живота на блатото.

За опазване на влажните зони, от дирекцията на природен парк „Персина“се изпълняват редица проекти и инициативи, които сеосъществяват съвместно с други организации, институции и доброволци. Основната цел винаги е една, опазване и възстановяване на влажните зони, които от своя страна съхраняват биоразнообразието на поречието на река Дунав.

Влажните зони в глобален аспект са пазители на водата на Земята. По традиция  всяка година на датата 2 февруари, екипът на природен парк „Персина“ напомня, да се отнасяме към водата, като към нещо безценно, без нея живота на Земята, би бил немислим.Пазете влажните зони! Пазете водата!

Честит Ден на влажните зони!

Информация и снимки: ПП „Персина“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: