Публично обсъждане на проекта за Бюджет на Плевен за 2021 година ще се проведе на 10 февруари

01.02.2021 10:27

Публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за 2021 година ще се проведе на 10 февруари, информират от Пресцентъра на местната управа. Обсъждането се организира на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. То ще започне от 17.00 часа в зала „Катя Попова” / пл. „Възраждане” № 4/ при дневен ред: 1. Разглеждане на проект за Бюджет за 2021 година на Община Плевен.

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет за 2021 година могат да се подават съгласно чл. 31 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, в Центъра за административно обслужване на пл. „Възраждане” № 4 (до зала „Катя Попова”) и на електронен адрес: [email protected], в срок до 09.02.2021 г.

Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на заразата с COVID-19, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването – допускане на брой участници до 30 % от капацитета на залата, осигуряване на отстояние от минимум 1.5 метра между тях, носене на предпазни маски.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: