От днес отварят молове, фитнеси, кина, танцови и творчески школи

01.02.2021 7:40

От днес частично се облекчават въведените противоепидемични мерки в страната, но до 30 април е удължена извънредната епидемична обстановка.

От 1 февруари се разрешават посещенията в кината и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция.

Фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.

Работата си възобновяват търговските центрове и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.

Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и подобни събития.

От този месец присъствено по график се връщат в класните стаи и по-големите ученици:

– от 4.02 до 17.02 – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

– от 18.02 до 2.03 – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

– от 4.03 до 17.03  – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: