Община Долни Дъбник започна кампанията по събирането на местните данъци и такси

31.01.2021 14:38
Община Долни Дъбник започна кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2021 г. Заплащането на дължимите суми е на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто, съобщават от местната управа.
Всрок до 30 март трябва да бъдат заплатени местните данъци и такси, както и лихвите за тях по задължения към 31 декември 2020 г.
Плащанията могат да се правят на касата на Общината, при изпълнителите на бюджет по селата, по банков път, в офисите на Изи Пей и в пощенските клонове.
При незаплащането им в определения срок, данъците и таксите ще бъдат събрани принудително от частен съдебен изпълнител, като всички такси по изпълнението ще бъдат за сметка на данъчнозадължените лица.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: