„Топлофикация – Плевен“: Заедно търсим най-добрия вариант при натрупани стари задължения

29.01.2021 9:01

„Топлофикция Плевен“ напомня на своите клиенти, които имат просрочени задължения, за възможността за сключване на споразумение за разсрочване на дължими суми за ползваната топлинна енергия.

„Всеки клиент, който има стари задължение към Топлофикация Плевен, може да се обърне към експертите ни за намиране на най-взаимноизгодния вариант за подписване на споразумение за разсрочване на дължимата сума. Договорите за разсрочено плащане на стари задължения се подписват в нашата приемна. Периодътна разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху дължимата сума.“, обяснява инж. Йордан Василев. По думите му така се спестяват значителни суми от начисляването на законни лихви. „Тук искам да уточня, че клиентът трябва да погасява заедно с вноската за старото задължение и текущите си фактури за отопление и топла вода.“, допълва още инж. Василев.

По думите му специалистите на “Топлофикация Плевен” разглеждат всеки казус персонално. „Заедно с клиента ни търсим най-подходящия индивидуален погасителен план без начисляване на лихва за срока на разсрочването“, обяснява инж. Василев.“ Споразумението за разсрочено плащане е необходимо да бъде сключено преди започване на съдебни действия, защото така няма да  се натрупат допълнителни начисления към задължението Ви „, заявява изпълнителният директор.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ изрази благодарност към всички лоялни клиенти, които плащат сметките си в срок. „За да работим нормално и на пълен капацитет, ние правим непрекъснати подобрения по нашите съоръжения. През летните месеци извършваме големи планови ремонтни дейности, част от нашата инвестиционна програма. Обновяваметоплопреносната ни мрежа и абонатните станции, където има индикации за възможност за авария през отоплителния сезон. Правим инвестиции в бъдещето на топлоснабдяването на града.“, заявява инж. Василев. Той обяснява, че с редовното плащане на сметките, абонатите допринасят за осъществяването на всички подобрения, които се правят целогодишно. „Нашата цел е да осигуряваме качественитоплина и топла вода, при по-малко замърсяване от всеки друг източник.“, допълва още той.

„В тази трудна за цялото общество епидемична обстановкас общи усилия успяхме да продължим да работим. За нас е важно да гарантираме стабилността на производството и доставката на топлинна енергия. Работим за подобряване на надеждността на услугите ни и осигуряване на спокойствие на клиентите ни.“, обяснява инж. Василев. Той отново отправи апел за отговорно отношение към всички мерки, целящи опазването на здравето на хората. „Уверявам плевенчани, че в Топлофикация Плевен следим за стриктното спазване на изискванията за безопасна работа и недопускане струпването на много хора на едно място. Осигурили сме всички необходими предпазни средства на целия персонал, защото за нас най-важно е здравето, както на служителите ни, така и на клиентите ни“, категоричен бе инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: