Градински кътове за игри и екозанимания за деца изграждат от Лайънс клуб „Плевен Мизия“

29.01.2021 11:03
Проектът „С грижа за децата и природата“ на Лайънс клуб „Плевен Мизия“ е спечелил финансова подкрепа от „The European Lions Environmental Grant 2020“.
Целта на проекта е да се формират знания и умения за грижи и опазване на околната среда при деца, включително със специални образователни потребности, като се подобри образователната среда и се създадат подходящи условия за тяхното екологично образование и възпитание.
В рамките на проекта ще бъдат изградени градински кътове за игри на децата и занимания по екология и опазване на околната среда. Такива кътове ще се реализира в двора на Центъра за приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм и Детска градина „Монтесори Планет” – град Плевен.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: