На първа за годината сесия се събира днес Общински съвет – Плевен

28.01.2021 7:39

С обсъждане на предложение за приемане Наредба за изменение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен, за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, ще започне днес първата за тази година редовна сесия на Общинския съвет. Ще се гласува приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, както и Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен, информират от Пресцентъра на местния парламент.

Съветниците ще решават и за кандидатстване на местната администрация с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки да енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., за промяна на наименованието на Общоградското средношколско общежитие, което да носи името на бележития съратник и сподвижник на Левски – Данаил Попов.Кметът Георг Спартански внася предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата – наематели на обекти, собственост на „ТИБОР“ ЕАД, за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка.

Сесията ще се проведе днес от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при предварителен дневен ред от 29 точки.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: