Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: Топлофикациите в България предприемат необходимите мерки за подобряване на диалога с абонатите им

28.01.2021 17:55

„Българските топлофикации стриктно изпълняват препоръчаните от КЕВР допълнителни мерки за информиране и улеснение на клиентите си във връзка с пандемията от коронавируса“. Това заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България. По думите му те като асоциация са в постоянна комуникация с всички техни членове и им оказват пълна подкрепа в тази трудна обстановка.


„Доверието между топлофикационно предприятие и клиент е изключително важно. В епидемичната обстановка, в която се намираме, е необходимо поддържане на добра комуникация между двете страни. При констатирани проблеми трябва да се предприемат бързо и адекватно мерки“, казва инж. Георгиев. Той допълва, че АТБД са разговаряли с топлофикациите и те са ги информирали, че навсякъде са предприети действия, които да гарантират опазване здравето на техните служители и клиенти.
„Топлофикационните дружества информират публично своите абонати за произведената и подадена към клиентите топлинна енергия. Това става под формата на кратък анализ на потреблението в сравнение със същия месец на предходната година.“, посочва инж. Георгиев. Председателят на АТДБ обяснява, че това е подход, чрез който клиентите, избрали месечните им фактури за консумираната топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни, да контролират по-лесно потреблението си. „Така те без усилия ще планират разходите си“, допълва още той.
По думите на инж. Георгиев топлофикационните предприятия са засилили информационната си кампания за оптимизиране на потреблението на топлинна енергия. „Много от дружествата предоставят адекватни съвети и за подобряване на енергийната ефективност от страна на клиентите, както и споделят начините за разумно ползване на енергията“, заявява председателят на АТДБ.
„Някои клиенти нямат възможност да плащат редовно сметките си, защото се намират в затруднено финансово положение. За тях всяка една топлофикация е осигурила възможност за сключване на споразумения за разсрочено плащане или заплащане на равни месечни вноски. По този начин те ще могат да погасяват задълженията си, без да има натрупване на сметки.“, посочва инж. Георгиев. Той бе категоричен, че винаги се търси приложима практика, така че да не се стига до съд. „Работи се индивидуално с всеки абонат, за да се намери най-правилното решения на всеки индивидуален казус“, казва инж. Георгиев.
„Уверяваме Ви, че като асоциация ще продължаваме да съблюдаваме изпълнението на мерките, които целят подобряване на диалога между топлофикациите и клиентите и избягване на излишното напрежение помежду им. Българските топлофикации са обществено ангажирани дружества. С високия си професионализъм те правят всичко възможно, за да се премине по-лесно през този изключително труден за всички нас период“, заявява инж. Георгиев. Той изказа благодарност и към абонатите за тяхната отговорност и съпричастност в тази обстановка.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: