На първа за годината сесия се събира Общински съвет – Пордим днес

27.01.2021 8:55

Днес от 13:00 часа ще се проведе първата за тази година сесия на Общински съвет – Пордим.

Предварителният дневен ред включва 19 точки като последната е питания.

Съветниците ще трябва да обсъдят одобряване общата численост и структурата на Общинската администрация и кметствата в община Пордим, както и предложената за обществено обсъждане Програма за управление на общинската собственост за 2021 г.

Кметът Детелин Василев ще направи отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г. На вниманието на местните депутати е и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на община Пордим.

Сред предложенията са и определяне размерите на заплатите на кмета на Община Пордим и на кметовете на кметствата.

На сесията ще бъде обсъдено и създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, както и нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно – делегирана дейност. Сред другите предложения са одобряване кандидатстването на Пордим по програма „Топъл обяд“, приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, приемане на План за младежта за 2021 година, както и финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2020 г. от местния бюджет. ще бъде направен и отчет за изпъление на взетите от ОбС- Пордим решения за периода 1.-7 – 31.12.2020 г. и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: