Община Червен бряг стартира кампанията по плащане на местни данъци и такси

26.01.2021 13:23
Община Червен бряг, отдел „Администриране на местните данъци и такси“ съобщава на всички собственици на недвижими имоти и превозни средства, че от 25.01.2021 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.
Срокове за плащане:
– Първа вноска до 30.06.2021 г.;
– Втора вноска до 31.10.2021 г.
На предплатилите до 30.04.2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Начините и местата за плащане са, както следва:
– в брой или с ПОС на касите на отдел „Администриране на местните данъци и такси“ на ул. „Иван Вазов“ № 1, от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.;
– в брой във всички кметства на Община Червен бряг;
– чрез банков превод по банковата сметка на Община Червен бряг – „Търговска банка Д“ АД, IBAN: BG04DEMI92408400254515, BIC: DEMIBGSF;
– чрез касите на „Изипей” АД в цялата страна;
– чрез касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна;
– чрез касите на „Банка ДСК“ в цялата страна.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: