11 567 лв. е средната брутна годишна работна заплата в област Плевен

22.01.2021 15:04

В област Плевен средната брутна годишна работна заплата е 11 567 лв. при 15 209 лв. средно за страната. Това показват последните данни на Националния статистически институт за 2019 г.

По размер на средната работна заплата област Плевен заема 16 място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 21 040 лв. и София – 14 586 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 9 810 лева.

През 2019 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2018 г. с 10.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (28.1%),
„Строителство” (24.6%) и „Култура, спорт и развлечения” (21.3%).

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6 956 лева;
– „Административни и спомагателни дейности” – 7 295 лева;
– „Други дейности“ – 7 791 лева

#тагове:

НАЙ-НОВИ: