958 семейства с деца до 14 години в област Плевен с помощ от държавата заради Ковид кризата

20.01.2021 14:06

До момента в Дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Плевен са постъпили 1351 заявления-декларации за отпускане на месечна целева помощ по 16б от ППЗСП. Става въпрос за подпомагането на семейства с деца до 14-годишна възраст, които поради наложените от държавата ограничения заради коронавируса и обявеното извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, са останали без работа и нямат възможност да получават други средства.

Заповеди за отпускане на помощта в област Плевен са издадени за 958 семейства, информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. 311 са отказите, в процес на обработка са 82 заявления –декларации.

Критерии за отпускане на месечната целева помощ:

– детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

– детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

– двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;

– двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;

– двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

– двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.

– средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от  минималната работна заплата.

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел „Коронавирус COVID-19“ – „Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение“ – електронна услуга № 26.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: