Близо 70% от домакинствата в област Плевен са с достъп до интернет, по-активни в мрежата са жените

20.01.2021 14:53

В област Плевен домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. са 68.9% или с 2.8% по-малко в сравнение с 2019 година. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 24-то място в страната. Това показват последните данни на Националния статистически институт. През миналата година 78.9% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо 2019 г.

През миналата година 63.2% от жителите на Плевенска област на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран спад от 1.7 проценти пункта.
Жените в област Плевен са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 68.3 и 58.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – 90.4% от лицата с висше образование, 65.9% от лицата със средно образование и 28.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа.

През 2020 г. 10.4% от жителите на областта са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт при средно 26.9% за страната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: