Община Искър започна кампания по събиране на местните данъци и такси

19.01.2021 9:34
Община Искър уведомява гражданите и фирмите, че започна кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г.
Заплащането на дължимите суми може да бъде извършено на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която са дължими, а на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Начините за заплащане са следните:
 в брой на каса в „Центъра за обслужване“ към Община Искър или съответното кметство;
 чрез пощенските станции на „Български пощи“;
 банков път по сметката на Община Искър:
Банка ДСК
IBAN: BG87STSA93008418008500
BIC: STSABGSF
– Код 442100 (ДНИ)
– Код 442400 (ТБО)
– Код 442300 (МПС)
Сектор „Местни данъци и такси“
#тагове:

НАЙ-НОВИ: