Стартира преброяването на зимуващите водолюбиви птици

14.01.2021 15:16

За 45-та поредна година, ще се организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. По традиция и като представител на най – голямата възстановена влажна зона по българското поречието на река Дунав, природен парк „Персина“ ще се вкючи като партньор.

Организатори на преброяването за 2021година са Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). На територията на парка са формирани 2 екипа, които ще извършат преброяването за периода 14 -17 януари. Общо участниците за цялата страна са над 100 доброволеца, партниращи организации, членове на БДЗП, които ще обединят усилията си в 40 формирани екипа. Ще бъдат наблюдавани всички големи водоеми в страната, над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”.
В същия период 14 – 17 януари, ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток.
„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други. Природен парк „Персина“ е важна точка част от преброяването, тъй като територията на парка е любимо място за голяма част от зимуващите водолюбиви птици.
Това информират от Връзки с обществеността и образователни програми към ДПП „Персина“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: