Нов eTwinning проект реализират в ДГ „Юнско въстание“ – Плевен

11.01.2021 14:07

В началото на 2021 година в ДГ „Юнско въстание“ група „Смехорани“ с учителки Рая Петкова и Боряна Вачкова, стартира нов проект в  eTwinning – общност на училищата в Европа. Тя предлага платформа за общуване, сътрудничество и реализиране на общи проекти между педагози, работещи в европейските страни. Порталът осигурява  онлайн инструменти за учителите, помага им да намерят партньори на национално и европейско ниво, да обменят идеи и добри практики, да стартират проект, използвайки разнообразните инструменти и ресурси на eTwinning.  Предучилищното образование бе изправено пред предизвикателството на педагогическо взаимодействие с най-малките участници в образователно-възпитателния процес , от разстояние, в електронна среда. Така семейството се оказва в ролята на посредник и активен участник във взаимодействието  между учителя и детето . Това провокира и създаването на проекта „У дома“, казват от ДГ „Юнско въстание“.

Дейностите  са разпределени в пет модула:  „Семейна кухня“, „Семейна игротека“, „Семейна сцена“, „Семейни ценности“,  „Семейството и природата“. За качеството на семейното и обществено възпитание на детето от голямо значение е как взаимоотношенията между семейството и образователните институции ще повлияят върху неговото развитие – подчертават педагозите и допълват, че съвместната отговорност за възпитанието на децата трябва да бъде основен приоритет.

Проектът е съвместна дейност  между учители от детски градини от област Плевен, иницииран и методически подкрепян и насърчаван от Регионално управление на образованието – Плевен. Негови автори са Снежина Любенова от ДГ „Слънце“ – Левски и Милена Стефанова от ДГ „Щастливо детство“ – Плевен.  Партньори още са детски градини от Плевен, Белене, Червен бряг и Левски.

Цялостната дейност ще е организирана по посока възприемане, осмисляне и интериоризиране на знания, умения и отношения, чрез прилагане на компетентностния подход при реализиране на дейностите – в тясно сътрудничество със семействата на децата и в условията на дома, на семейната среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: