Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества в България /АТДБ/ : КЕВР е права. Потребителите се нуждаят от повече информация за работата на топлофикациите.

06.01.2021 13:16

Асоциацията на топлофикационните дружества в страната се ангажира да помогне за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите

Малко преди коледните празници КЕВР изпратиха писмо до всички топлофикации в страната, с което ги приканят да предоставят публично повече информация във връзка с произведената топлинна енергия всеки месец, както и по повод възникнали аварийни ситуации.
Според КЕВР топлофикациите трябва да предприемат допълнителни мерки за информиране и улесняване на клиентите на топлофикационните дружества във връзка с възникнали проблеми в условията на пандемия.
„Изцяло подкрепям КЕВР. Считам, че препоръката от страна на Регулатора към топлофикациите в страната е напълно резонна. Добре е да се предоставя повече информация на крайните потребители, но искам да уточня, че е важно да се отделят единствено данните, които са разбираеми за широката общественост. Ние от Асоциацията на топлофикационните дружества в страната се ангажираме да спомогнем за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите, които са наш член.“ – заяви инж. Кремен Георгиев председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България.
Инж. Георгиев посочи, че трудната 2020 година е доказала, че сме силни единствено, когато работим заедно и именно по този модел смята лично да говори с ръководствата на всички топлофикации, които членуват в Асоциацията на топлофикационните дружества в България, за да е възможно процесът по информиране на потребителите да се унифицира.
„Изготвянето на кратък анализ за производството и потреблението всеки месец, няма да отнеме много време и ще предостави важна и полезна информация на потребителите на топлинни услуги. Особено потребна ще е за клиентите, които все още са на прогнозен отчет. Анализът ще им позволи по-лесно да контролират потреблението си, а и да планират по-ефективно разходите си.“ обясни още инж. Георгиев.

Снимка: https://www.banker.bg, архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: