2700 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал

05.01.2021 15:05

Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите.
По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20 %, респ. 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.
Кандидатстването става по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.
Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.
Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в специалната рубрика в сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=799 или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: