Плащания на местни данъци и такси в Плевен ще се приемат до 15,45 часа на 30 декември

29.12.2020 14:27

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ към Община Плевен напомня как ще работи в последните дни на годината.

Поради приключване на финансовата година и на основание Указание на Дирекция „Държавно съкровище”, дадени с ДДС №08/25.11.2020 год., до 29 декември вкл. ще се приемат касови, интернет плащания и плащания чрез ПОС терминал, до 15,45 часа на 30 декември ще се приемат само касови плащания, а на 31 декември плащания няма да бъдат приемани.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: