Директорът на НУ „Христо Ботев“ – Плевен Цветелин Горанов за предизвикателствата през изминалата и надеждите за новата година

25.12.2020 10:07

– Г-н Горанов, каква е Вашата равносметка за изминалата кризисна за всички година?
– Измина една година пълна с предизвикателства. Необичайното за нас беше преминаването към он-лайн обучение, което крие не малко трудности. Но аз се радвам, че колегите се справиха много добре и отзивите на родителите на нашите ученици са, че въпреки създалата се нова ситуация успяхме да постигнем добри резултати в обучението.
Друг акцент в нашата дейност, който бих искал да представя, е сключването на договори за съвместно сътрудничество с такива реномирани учебни заведения като Медицински университет Плевен и ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Това ще спомогне за кариерното ориентиране на нашите ученици и едно по-тясно сътруднество в различни други дейности.
Пак тази година сключихме договор с българското училище в Монреал. Така част от мероприятията, които правихме, успяха да стигнат до нашите сънародници в Канада.
Продължихме с обновяването на материалната база на училището. Направихме още една стая, която е както за отдих на колегите, така и за провеждане на часовете с учениците ни в една по-неформална среда. Радвам се, че работата ни бе оценена и от Регионалното управление по образование, като получихме награда за иновации.
– Как ще оцените работата на Постоянната комисия „Образователна политика и читалищна дейност” в Общински съвет – Плевен, на която Вие сте председател?
– Радвам се, че с колегите от комисията работихме конструктивно и в полза на гражданите, независимо, кой каква политическа сила представлява в местния парламент. През тази първа година от мандата ни като съветници получавах подкрепата на колегите. За съжаление, се наложи да се вземат и непопулярни решения, свързани със закриването на училище. Друг неприятен момент бе спирането на субсидията на плевенските читалища. Проведох лично многобройни разговори и все още съм с надеждата, че проблемът ще бъде решен. Надявам се, че през новата година няма да ни се налага да гласуваме такива тежки решения като закриването на училища. Притеснява ме обаче факта, че учениците в плевенска община намаляват. Нашите усилия ше бъдат насочени натам, да търсим непопулярни мерки, за да не се стига до крайни решения.
– Очакванията Ви за 2021 година?
– На първо място за връщане на обучението на учениците в една нормална учебна среда и търсене на решение за преминаване към едносменен режим в училището, въпреки трудностите с материалната база. Имаме спечелен проект и очакваме финансиране за изграждане на спортен салон.
Друга насока в нашата работа ще бъде разширяването на сътрудничеството ни с неправителствени организации, реализиране на партньорства в различните сфери на образованието и културата.
В обществен план се надявам да продължим да вземаме смислени решения, които да са в полза на обществото.
– Пожеланията Ви за новата година?
– Преди всичко здраве и силен дух, за да оцелеем и се справим с предизвикателствата пред нас!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: