Правителството отпуска средства на Плевен за ремонт на път заради голям инвестиционен проект

16.12.2020 15:05

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Плевен ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура за „Основен ремонт и реконструкция на общински път, свързващ републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“ при км. 92+774 – ляво с общински път -по КККР з-ще гр. Плевен, община Плевен“, до границите на имота, в който ще се изпълнява сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект на „Глас България“ АД. Проектът е за „Разширяване и модернизация на производствения процес на завод Рубин“. Инвестиционният проект предвижда разширяване на осъществяваната до момента стопанска дейност, а именно производство на опаковки и домакинско стъкло. Инвестицията е на стойност 38 525 526.38 лв.

Предлага се държавата да предостави целево финансови средства в размер до 758 665 лева с ДДС (от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.) на община Плевен.

Средствата са за основен ремонт на съществуваща пътна връзка между обслужващ общински път и главен път I-3/E 83 Околовръстен път на Плевен, местност Витска Ялия. Пътната отсечка е с дължина 500 м. и спестява преминаването през с. Ясен или промишлената зона на гр. Плевен за излизане на главния път, като намалява трасето с около 5 км.

Ползватели на пътната отсечка ще са всички клиенти и доставчици на предприятията в района, както и всички граждани на община Плевен, пътуващи по това направление.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: