В област Плевен се подготвят за обявяване три нови защитени зони

15.12.2020 12:47

Регионална инспекция по околната среда и водите в Плевен обяви обществени обсъждания на три нови защитени зони – „Река Вит“, „Обнова – Караман дол“ и „Никополско плато“, които целят по-добро опазване на природни местообитания, дива природа и фауна.


Първата зона е „Река Вит“. Тя е в землищата на гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Крета, с. Милковица, с. Сомовит, с. Биволаре, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Комарево, с. Подем, с. Рибен, с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, гр. Плевен, с. Ясен – област Плевен.
Втората защитена зона „Обнова – Караман дол“ е в землищата на с. Сломер, с. Деляновци, с. Червена, гр. Левски, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Бацова махала, с. Санадиново, гр. Славяново, с. Тотлебен – в областите Плевен и Велико Търново.
Третата зона „Никополско плато“ е в землищата на с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци, с. Сомовит, с. Въбел, с. Дебово, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново, с. Черковица – област Плевен.

Заинтересованите лица могат до 4 януари 2021 г., съгласно Закона за биологичното разнообразие, да предложат на министъра на околната среда и водите промени в изготвените заповеди, да внесат нови идеи за предвидените режими и забрани за тези екозони.

Текстът на проектозаповедите и придружаваща информация могат да се видят на страницата на РИОСВ или в административната сграда на екоинспекцията в Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: