Инж. Василев от Топлофикация – Плевен: Надяваме се да надскочим постигнатото през 2020 г. и да успеем за в бъдеще да реализираме още големи проекти и инвестиции

09.12.2020 15:17

Днес разговаряме с инж.Йордан Василев, директор на Топлофикация – Плевен.

Какви цели „Топлофикация Плевен“ си постави през 2020 г. и каква е Вашата равносметка?

Целите, които си поставихме за изпълнение през 2020 г., бяха насочени към повишаване на енергийната ефективност на „Топлофикация Плевен“, както и поддържане на нашите съоръжения и топлопреносната ни мрежа в изправност. Не на последно място се съсредоточихме върху увеличаване броя на клиентите ни и предоставяне на качествена услуга, каквото е именно централното отопление. Парното е по-евтино от другите му алтернативи и по-екологично за града, тъй като ние работим на природен газ. Извършили сме реконструкция и рехабилитация на абонатни станции и участъци от топлопреносната мрежа. Изградили сме нови абонатни станции и топлофикационни отклонения, захранващи новите ни клиенти.

Какви са новите Ви проекти?

През 2020 г. започнахме работа по проект за когенерираща мощност, която да замени старите парни котли на дружеството. С новата инвестиция очакваме да увеличим дела на комбинирано произвежданата енергия с високо ефективна и екологична технология, отговаряща на последните изисквания на ЕС. 

Осъществихте ли някоя по-сериозна инвестиция в работещите съоръжения? 

Преди началото на отоплителния сезон беше извършен ремонт на газовата турбина, с който се осигури ресурсът й за нормална работа през следващите 50 хиляди работни часа.

Турбината отговаря на европейските стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна и автоматизирана. Управлението на турбината се извършва посредством операторска станция със специализиран софтуер от оператор.

Какви цели сте си поставили за 2021 година?

Целите ни са насочени към повишаване на енергийната ефективност на дружеството, чрез реализиране на стартиралия през 2020 г. проект за изграждане на заместваща мощност, от една страна и от друга обслужването  на битовите клиенти. Повече екология и иновации. Завършване на проекти, чрез които ще развием нашата дейност в посока още по-качествено топлоподаване и заедно с него производство на чиста енергия. Разбира се, продължаваме с увеличаване броя на клиентите, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови абонатни станции и топлофикационни отклонения. Надяваме се да надскочим постигнатото през 2020 г.  и да успеем за в бъдеще да реализираме още големи проекти и инвестиции.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: