Вода със завишени нива на хром са пили жителите на 3 села в Плевенска област

09.12.2020 15:00

Вода със завишени нива на хром са пили жителите на 3 села в Плевенска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция за 30 ноември – 6 декември.

През посочения период в 8 населени места са извършени изследвания. Изследвани са 16 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде са отчетени завишения от нормите:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: