Предложение за безвъзмездно предоставяне на Община Плевен на част от парк „Кайлъка“ ще разглеждат съветниците

02.12.2020 14:23

Общински съвет – Плевен ще заседава извънредно на 3 декември (четвъртък) от 11.00 часа чрез платформата Zoom. Дневният ред на онлайн заседанието на местния парламент включва четири точки:
– Предложение за временна промяна в общинска транспортна схема.
– Две предложения за временно спиране на изпълнението на курсове от
общинска транспортна схема.
– Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на Община Плевен на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващ част от парк „Кайлъка“, гр. Плевен, Община Плевен.
С пълния текст на предложенията, които ще бъдат разгледани в четвъртък от общинските съветници, може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, категория „Заседания“/„Заседания на Общински
съвет“/ – https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-03122020-g

#тагове:

НАЙ-НОВИ: