Питат работодателите от Плевенско по какви професии да се обучават ученици след 7 клас

02.12.2020 12:18

Регионално управление на образованието – Плевен кани работодатели да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии. Тази възможност се дава във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Примерен формат за заявка можете да изтеглите от тук.

При попълване на заявката е необходимо да посочите код и наименование на професията, код и наименование на специалността съгласно Списъка за професионално образование и обучение (СПОО), брой паралелки, брой на местата в паралелките, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Плевен е насочено обучението. Списъкът с училищата, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година, е публикуван в сайта на РУО – Плевен, в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“.

Заявките може да постъпват до 21 декември 2020 г. в Центъра за административно обслужване – стая 328 на РУО – Плевен на хартиен носител или на електронен адрес:  ruo@ruopleven.com.

Заявките може да постъпват в РУО и чрез училищата.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: