Руски културен център откриват в плевенската Библиотека

30.11.2020 15:21

На 1 декември 2020 година в Регионална библиотека „Христо Смирненски” ще бъде открит руски културен център. Това е международен културен проект, осъществен от Фонд „Русский мир“ – Москва в партньорство с водещи световни образователни структури.

Целта му е популяризиране на руския език, на руската литература и култура –значими елементи на световната цивилизация, сред гражданите на Плевен. Предвиждат се различни форми на подпомагане за участие на библиотеката в програми за изучаване на руския език, за развитие на междукултурния  диалог и укрепване на взаимното разбирателство между народите на двете страни.

В Центъра се осигурява широк достъп до културното, историческото и литературното наследство на Русия, методологията и практиката на руското образование, до съвременните творчески идеи и програми. Принципите на организиране на работата са откритост, публичност и толерантност.

Руският център е ресурсен център, подобно на работещите в библиотеката немски ресурсен център при Гьоте институт и Американски кът, в който се осигурява достъп до голям набор от образователна, методическа и научно-популярна информация от Русия.

Като място за обучение, в него се осъществява ефективно  изучаване на руския език и култура въз основа на прогресивни методи и програми.

Руският център към библиотеката представлява творческа и комуникативна платформа, която създава условия за организиране на арт събития, научни дискусии и неформална комуникация.

В България функционират пет Руски центрове,които се попълват с печатни, аудио и видео материали от Русия в основните тематични блокове: „Култура и изкуство“, „Наука“, „Образование“, „Руски език“, „История“, „Общество“, „Съвременна Русия“.

Откриването на Центъра в плевенската библиотека ще даде възможност на читателите й да са в постоянно съприкосновение с  руската литература, език и култура, да са в течение на актуалните събития с културен  и образователен характер. Руският център разполага с над 1000 тома литература от всички области на знанието, но най вече с литература по езикознание (най-съвременни системи за изучаване на руски език, справочна и методическа), странознание, история и художествена литература. Центърът разполага така също и с над 100 диска с руски игрални филми.

Надяваме се, че Руският център ще стане притегателно място за всички наши съграждани, които се интересуват от руския език, историята и културата на Русия, казват от РБ „Христо Смирненски”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: