МУ-Плевен провежда онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие на Факултет „Обществено здраве“

26.11.2020 12:39
През настоящата 2020 година Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) чества 15 години от създаването на Факултет „Обществено здраве“ – второто структурно звено на висшето училище. По този повод, в периода 26 – 28 ноември 2020 г. ще се проведе онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие на тема „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“, информират от Пресцентъра на висшето училище.
В юбилейния научен форум ще вземат участие 6 международни експерти в областта на общественото здраве и биоетиката и 125 български участници. В програмата са включени 6 пленарни лекции и 2 уъркшопа на чуждестранни гости. В рамките на конференцията са предвидени 10 паралелни сесии по 11 тематични направления в областта на общественото здраве, в които са включени 98 презентации на български участници от МУ-Плевен, МУ-Варна, МУ-Пловдив, Националния център по обществено здраве и анализи, Югозападен Университет – Благоевград, Медицински Факултет при Тракийски Университет – Стара Загора и Бургаски Университет „Проф. Асен Златаров“.
Първата пленарна лекция е на Президента на Европейската асоциация по обществено здраве д-р Ивета Нагьова, посветена на значимостта на обединените усилия на всички обществени и научни структури за подобряване на общественото здраве.
С пленарна лекция на тема „Към ефективен контрол на хипертонията в страните с нисък и среден доход: перспективите на центрираните към хората здравни грижи“ участва проф. Дина Балабанова от Лондонско училище по хигиена и тропическа медицина, което е най-старото училище по обществено здраве в Европа. Проф. Джон Кинсман от Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм ще проведе интерактивен 4-часов уъркшоп по „Качествени методи на научни проучвания“.
Друг 4-часов уъркшоп, посветен на систематичните прегледи в съвременния бум на информация, ще реализира доц. Мирослав Клугар от Чешкия Национален Институт по медицина базирана на доказателствата и транслационни знания. В пленарно заседание и дискусия на тема „Акценти върху медицинската етика в Източна Европа“ участват проф. Кристина Гаврилович от Университета по медицина и фармация в Яши, Румъния и д-р Йеромир Маточек от Третия Факултет по медицина на Charles University, който е най-старият и най-голям университет в Чехия.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: