Вода със завишено съдържание на хром са пили в две села на област Плевен

26.11.2020 9:48

Вода със завишено съдържание на хром са пили жителите на две села в област Плевен. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция за 16 – 22 ноември.

През посочения период са изследвани 12 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 4 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В селата Асеново и Дебово са установени по-високи нива на хром:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: