1039 лв. е средната месечна работна заплата в област Плевен

24.11.2020 15:17

През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Плевен е 1 039 лв. и е по-голяма спрямо второто тримесечие на 2020 г. – с 5.6%. Това показват данните на Националния статистически институт. Средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. е 1 030 лв., за август – 1 013 лв. и за септември – 1 072 лева.

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 259 лв., а за частния – 940 лева. През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 9.9% в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 15.7%, а в частния сектор – с 6.7%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 734 лв.;
„Държавно управление” – 1 435лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 387 лв.;
„Образование” – 1 379 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 189 лв.;
„Добивна промишленост” – 1 064 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Плевен е на 20-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 855 лв., София – 1 297 лв. и Враца – 1 262 лева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: