Такса „смет“ в община Плевен остава без промяна през 2021 година

24.11.2020 14:17

Не се предвижда повишаване на такса „смет“ в община Плевен през новата 2021 година. Това става ясно в публикувания проект за План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2021 г. Той е достъпен на сайта на местната управа – www.pleven.bg. като в момента тече 30-дневният срок за приемане на предложения и становища.

В проекта, който предстои да бъде обсъден и гласуван на сесия на Общинския съвет на Плевен, кметът Георг Спартански предлага за 2021 г. да остане в сила решението от 2015 г. за определяне на таксите за битови отпадъци.

Ето и какви са параметрите:

Прогнозната сума за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на отапдъци за 2021 г. е 8 671 500 лв./166 632 куб.м = 52.04 лв./куб.м.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: