РЗОК – Плевен с информация за прекратен договор на личен лекар и преизбор на нов извън сроковете

23.11.2020 12:10

РЗОК – Плевен уведомява здравноосигурените лица, които са пациенти на „ГППИМП Д-р К. Томова и Д-р Е.Томов“ ООД, че считано от 16.11.2020 г. договорът на лечебното заведение с РЗОК-Плевен е прекратен. За това се съобщава в прессъобщение на здравната институция.

Причината за прекратяването е, че „ГППИМП Д-р К. Томова и Д-р Е.Томов“ ООД, представлявано от д-р К. Томова е заличено в Търговския регистър на РБългария. Съгласно изискванията на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. договорът, сключен между РЗОК-Плевен и „ГППИМП Д-р К. Томова и Д-р Е.Томов“ ООД  при заличаване на фирмата се прекратява без предизвести в случай, че изпълнителят не отговоря на условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.

Случаят стана популярен в социлната мрежа Фейсбук като в групи на плевенските майки имаше запитвания как да се процедира в така създадената ситуация, особено ако става въпрос за спешно състояние.

Пациентите на заличеното лечебно заведение осъществяват нов избор на ОПЛ с регистрационна форма за постоянен избор, поради посочените причини. Здравноосигурено лице, следва да направи постоянен избор, като представя на новоизбрания ОПЛ:

  1. здравноосигурителна книжка, в която новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и датата на избора;
  2. третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ, в случай че няма здравноосигурителна книжка;
  3. попълнена регистрационна форма за постоянен избор.

Осигурените лица могат да осъществят правото си на избор, като закупят регистрационни форми или попълнят разпечатани образци от официалната интернет страница на НЗОК. Също така по електронен път, чрез попълване и изпращане на избрания от него ОПЛ на регистрационна форма,  при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

При възникнали въпроси, относно процедурата по преизбор на общопрактикуваш лекар, служителите на РЗОК са на разположение за съдействие на следните телефони:

Телефони за контакт с РЗОК-Плевен: 064/88-25-23 и 064/88-25-11.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: