Училищата в Плевен ще редуват онлайн и присъствено обучение от следващата седмица

19.11.2020 14:36

От следващата седмица във всяко учебно заведение в гр. Плевен да започне да се прилага алгоритъм с графици за редуване на учениците за присъствие в училище. Това решение е взето днес на проведеното онлайн заседание на Областниякризисен щаб.

По предложение от РЗИ – Плевен се реши, децата записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище от гр. Плевен, до края на 2020 г. да могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.” / чл. 1. (1) от Наредба 5 от 3 юни 2016 г за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката./ 

Кметовете на останалите общини от областта с направено предписание от РЗИ – Плевен, съобразно епидемиологичната обстановка по места, могат да изпращат писма до Министерството на образованието и науката, за определяне на срокове съгласно чл. 1. (1) от Наредба 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: