В област Плевен няма да се реорганизира здравната система, без болници само за COVID-19

19.11.2020 14:29

В Областна администрация – Плевен днес се проведе онлайн заседание на Областен оперативен щаб за борба с коронавирус, председателстван от областния управител Мирослав Петров . На срещата д-р Илиян Минчев – заместник директор на РЗИ-Плевен запозна присъстващите с актуалната обстановка в областта във връзка с разпространението на заболяването.

Дискутирано беше писмо получено от Министъра на здравеопазването, свързано с определянето на лечебни заведения за болнична помощ, които да ангажират пълния си леглови капацитет с всички човешки и материални ресурси за лечение на пациенти, заразени с короновирусна инфекция, а за лечението на пациенти, които не са заразени, да се определят отделни лечебни заведения, т.нар. „чисти болници”.

След гласуване единодушно бе взето решение, че към настоящият момент не се налага подобна реорганизация на лечебната мрежа на територията на област Плевен и тя остава да работи без промяна. Мотивите за това решение са, че:

Капацитетът на здравната система в област Плевен е достатъчен за осигуряването на необходимите медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация. От осигурените 491 легла за лечение на пациенти, заразени с Ковид, заетите са 201.

Темповете на нарастване на броя на заразените и хоспитализираните намаляват.

Здравната система в област Плевен е добре структурирана. Спецификата на предоставянето на здравната грижа в областта с голяма университетска болница с регионално значение и с малки частни и общински болници, не позволява определянето на конкретни лечебни заведения, които ще изпълняват медицински дейности само за заразени или незаразени с коронавирусна инфекция пациенти.

След обсъждане беше решено кметовете на общините от област Плевен да създадат организация със свои вътрешни заповеди, за връчване на предписания за карантинираните от корона вирус болни.

От своя страна генерал Юлиан Радойски, началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия заяви готовност за съдействие по дейностите свързани с връчване на предписанията за карантинираните от областта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: