Вода със завишени нива на хром са пили жителите на три села в Плевенско

19.11.2020 11:29

Вода със завишени нива на хром са пили жителите на три села в Плевенско. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция за периода 9 – 15 ноември.

13 са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 3 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В селата Татари, Божурлук и Стежерово здравните инспектори са констатирали завишени нива на хром в питейната вода.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: