Първо място за Езикова гимназия – Плевен в седмата сесия на Ученическия институт на БАН

16.11.2020 7:28

Онлайн формат на седмата сесия на Ученическия институт на БАН, в който се включиха рекорден брой участници, се проведе през миналата седмица. В секция „Хуманитарни и обществени науки“ с първа награда бе отличен проектът „По следите на думите в Ботевата поезия“, разработен от екип в състав Александра Петрова и Симона Резашка, ученички от 12 клас в ПГПЧЕ, с ръководител старши учител по БЕЛ Ангелина Маркова и научен консултант доц. Ваня Мичева от Института по български език  на БАН. За това инфгормират от ръководството на плевенската гимназия.

Тази интердисциплинарна разработка изследва етимологията на съществителните имена в поезията  на Ботев, като думите са обособени в 17 тематични групи. Според комисията, оценила проекта, „Трудът е замислен извънредно амбициозно, реализиран е прецизно и изчерпателно и извършената изследователска работа е наистина респектираща.“ Високият приносен характер на разработката е безспорен- подобно изследване върху лексиката на Ботев се прави за първи път, като то може да бъде използвано в обучението по БЕЛ в различните училищни степени.

Успешното участие в този висок форум мотивира ръководителката  Ангелина  Маркова да продължи да работи в тази посока със свои талантливи ученици, защото е убедена, че това е безценна възможност да се създаде задълбочен и траен интерес към родния език и литература като алтернатива на бездуховността и формализма.

Презентация на наградения проект може да видите на сайта на ПГПЧЕ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: