82 книги с тираж 14 000 броя са издадени за година в област Плевен

15.11.2020 15:30

През 2019 г. в област Плевен са издадени 82 книги с тираж 14 000 броя и 8 брошури с тираж 1 000. Това показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 23, а средният тираж на една книга за областта през 2019 г. е 170 броя, като през предходната година е бил 149.

Броят на издадените заглавия на брошури се увеличават със 7 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 100 броя.

През 2019 г. в област Плевен са издадени 6 вестника с годишен тираж 696 хиляди. Спрямо предходната година броят на заглавията се запазва, а тиражът им се увеличава с 588 хиляди.
През 2019 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) – 108 заглавия, или 48.4% от всички издадени в страната. На второ място по брой издавани вестници са областите Добрич, Пловдив и Стара Загора – с по 9 заглавия (4.0%). В област Плевен са издадени 2.7% от вестниците в страната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: