Около 14% от населението в област Плевен живее под прага на бедност

13.11.2020 15:06

344.6 лв. е линията на бедност средномесечно на лице от домакинство в област Плевен. Това показват последните данни на Националния статистически институт за 2019 г. За страната линията на бедност е 413.10 лв. При този размер на линията под прага на бедност за област Плевен са били 14.3% от населението на областта, при 22.6% от населението на страната.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Плевен – 14.3%, Благоевград – 16.5% , София – 16.8%, и Ловеч – 18.5%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Плевен нараства с 5.8%. Относителния дял на бедното население намалява с 10.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 11.8%, а при жените – 16.7%.

Поляризацията на населението в област Плевен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2019 г. показва, че най-бедните 20% от домакинствата имат 6.0 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2018 г. поляризацията се увеличава с 0.2 процентни пункта, се посочва в изследването на НСИ.

През 2019 г. 32.7% от населението на областта, или 78 700 са били в риск от бедност и социално изключване. От тях 33 400 души са мъже, а 45 400 са жени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: