В Гулянци дадоха старт на проекта за рекултивация на старото общинско депо за отпадъци

13.11.2020 8:59

На 12.11.2020 г. беше даден старт на строителните дейности по проекта на Община Гулянци „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“ финансиран по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

На откриването присъстваха кметът на Община Гулянци, Лъчезар Яков, официални лица, представители на консултантската фирма – изпълнител на проекта „ЕКО ПОВИК“ ЕООД, ДЗЗД „Екопътстрой консорциум”, фирмите за строителен и авторски надзор „КОНСУЛТИ-03“ ООД и „СТРОЙЕКСПЕРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и други.

Кметът на общината подчерта значението на проекта за опазването на околната среда и изрази увереност, че дейностите ще бъдат изпълнени в срок и съобразно всички изисквания на европейското и национално законодателство. Той пожела спорна работа на фирмите ангажирани с рекултивацията. Иван Иванов, управител на фирмата-изпълнител благодари на Община Гулянци за гласуваното доверие и коректната съвместна дейност.

Проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“ е на обща стойност 972 641,33 лв., и е съвместно съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (с 826 745,12 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (със 145 896,21 лв.).

Площта на депото, която ще бъде рекултивирана в резултат от изпълнението на дейностите е 23 386 дка. Срокът за изпълнение на техническата рекултивция е 150 дни, а на биологичната – 3 години. Чрез този проект Община Гулянци ще постигне: намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него; образуване на инфилтрат; подобряване на ландшафта и екологичното равновесие в района на депото; намаляване на рисковете за човешкото здраве.

Реализацията на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци” ще има принос към задълженията на Република България по процедура по нарушаване на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015г. по дело С – 145/14.

Снимки и информация: Община Гулянци, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: