Общински съвет – Плевен ще заседава днес

12.11.2020 7:25

Отмененото заседание на Общински съвет – Плевен, насрочено за 29.10.2020 г., ще се проведе днес, на 12 ноември 2020 г. (четвъртък) от 09,00 часа в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация. Ще припомним, че причината за не провежда не сесията миналия месец бе заразен с коронавирус общински съветник.

На основание чл.28, ал.1, изр.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. заседанието ще бъде закрито.
Предварителният дневен ред на насроченото за 12 ноември заседание включва всички 34 точки на отменената на 29 октомври сесия /33 предложения и едно питане от общински съветник/.

С решение на Председателския съвет на Общинския съвет следващото заседание на местния парламент ще се проведе на 17 декември /четвъртък/, ако обстоятелствата не наложат свикване преди това и ако епидемичната
обстановка позволява.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: